en
  1. Products
  2. Signature App

PODEPISOVAT DOKUMENTY ONLINE

Elektronický podpis zdarma

eSign PDF, DOCX, PPT, XLS a více než 90 formátů dokumentů s naší online službou elektronického podpisu. Náš vestavěný elektronický podpis vám umožňuje podepisovat dokumenty pomocí QR kódů, čárových kódů, obrázkových podpisů, textových podpisů, bezplatných podpisů, razítek a elektronických podpisů (certifikátů). Spravujte své podpisy, podepisujte dokumenty a mnoho dalšího!

Podporované prohlížeče

Funkce

QR kód
Dokumenty ePodepisujte podpisem QR kódu jeho vygenerováním z libovolného textu pomocí našeho vestavěného generátoru QR kódu.
Čárový kód
Elektronické podepisování dokumentů s podpisem čárového kódu jeho generováním z libovolného textu pomocí našeho vestavěného generátoru čárových kódů.
Obrazový podpis
Dokumenty ePodepisujte pomocí obrázků nahráním libovolného obrázku, který si přejete.
Textový podpis
Dokumenty eSign s textem poté naformátujte a upravte, abyste získali požadovaný výsledek.
Digitální podpis
eSign PDF, DOCX, XLS, PPT a další formáty dokumentů s elektronickým podpisem (certifikáty).
Podpis volné ruky
Elektronické podepisování dokumentů kreslením volných podpisů, jako byste je podepisovali v reálném životě.
Razítko Podpis
Dokumenty ePodepisujte razítkem. Náš vestavěný generátor razítek vám pomůže vytvořit si vlastní razítko.
Spravovat podpisy
Spravujte všechny své podpisy jejich přidáním nebo odebráním. Všechny přidané podpisy budou automaticky uloženy pro další opětovné použití.
Odkaz ke sdílení
JIŽ BRZY
Podepisování dokumentů se svými spoluhráči nebo kýmkoli jiným je snadné, stačí sdílet své dokumenty prostřednictvím sdílených odkazů, aby je mohli podepsat ostatní.
Informace o podpisu
JIŽ BRZY
Získejte podrobné informace o všech podpisech z dokumentů.

Začněte s dokumenty ESIGN online

Dokumenty eSign online ZDARMA
Začněte ZDARMA
1.Z rozevírací nabídky vyberte formát dokumentu.
2.Klikněte na tlačítko Otevřít aplikaci podpisu.
3.Klikněte do oblasti přetažení souboru nebo do ní soubor přetáhněte a soubor nahrajte.
4.Kliknutím na tlačítko Podepsat otevřete dokument k podpisu.
JAK-Podepsat DOKUMENTY

Další aplikace

POHÁNĚNO
GroupDocs.Signature for .NET
Podepisujte dokumenty v .NET (C#) pomocí flexibilního a na funkce bohatého GroupDocs.Signature API.
Prozkoumejte GroupDocs.Signature API
Podpis
GroupDocs.Signature for .NET MVC
Open-source úhlové front-endové řešení integrované s GroupDocs.Signature pro .NET.
Prozkoumejte GroupDocs.Signature API

© 2022 Aspose. All Rights Reserved