sk

Bezplatná online automatizácia dokumentov

Prekladajte, zobrazujte, konvertujte, upravujte a zlučujte PowerPoint, Word, Excel, OpenOffice, AutoCAD a obrázky

Conholdate.Annotation

Spolupracujte a anotujte dokumenty online pomocou textu, prečiarknutia, podčiarknutia, lomenej čiary, vzdialenosti, šípky, plochy a mnohých ďalších typov anotácií.

Learn more

Conholdate.Assembly

Automatizujte dokumenty a vytvorte si vlastné formuláre zo šablóny alebo pomocou nášho intuitívneho nástroja na tvorbu formulárov.

Learn more

Conholdate.Barcode

Generujte, skenujte alebo rozpoznávajte rôzne VIN, čiarové kódy atď. online bez akéhokoľvek dodatočného softvéru a sťahujte výsledky v jednom z podporovaných typov súborov.

Learn more

Conholdate.QRCode

Generujte, skenujte a čítajte QR kódy, Data Matrix a ďalšie formáty QR kódov pomocou webovej/mobilnej kamery alebo nahrávaním obrázkov.

Learn more

Conholdate.Conversion

Konvertujte dokumenty rýchlo a bezpečne. Náš nástroj na konverziu dokumentov podporuje viac ako 7 000 párov konverzií.

Learn more

Conholdate.Editor

Upravujte DOCX a XLSX online pomocou editora WYSIWYG bez inštalácie akéhokoľvek ďalšieho softvéru.

Learn more

Conholdate.Locker

Zabezpečte svoj dokument pred neoprávneným prístupom niekoľkými kliknutiami nastavením ochrany heslom. Na našej strane neukladáme žiadne zadané heslá. Podporujeme všetky hlavné formáty dokumentov.

Learn more

Conholdate.Metadata

Spravujte a manipulujte s metaúdajmi dokumentov online. Náš nástroj metadát podporuje všetky populárne formáty dokumentov. Nevyžaduje sa žiadna dodatočná inštalácia softvéru.

Learn more

Conholdate.Merger

Zlúčte a kombinujte rôzne dokumenty online pomocou nášho rýchleho a spoľahlivého zlúčenia PPT, DOC a XLS. Okrem zlučovania dokumentov môžete tiež zmeniť poradie strán dokumentu a ďalšie.

Learn more

Conholdate.Parser

Extrahujte text a tabuľky z dokumentov, tabuliek, prezentácií, e-mailov a formátov súborov s pevným rozložením.

Learn more

Conholdate.Search

Fulltextové vyhľadávanie vo všetkých verejných alebo súkromných dokumentoch.

Learn more

Conholdate.Signature

Elektronický podpisový dokument online s digitálnymi, ručne písanými, obrázkovými, čiarovými a qr-kódovými podpismi.

Learn more

Conholdate.Splitter

Spravujte dokumenty ako profesionál rozdelením dokumentov do viacerých jednostránkových dokumentov alebo extrahovaním vybraných strán z dokumentu do jedného dokumentu. Podporujeme všetky hlavné a najpopulárnejšie formáty.

Learn more

Conholdate.Translation

Preložte Word dokumentov, Excel zošitov a PowerPoint prezentácií pomocou bezplatnej online aplikácie Preklad.

Learn more

Conholdate.Viewer

Zobrazte si viac ako 90 formátov dokumentov online pomocou nášho vstavaného prehliadača dokumentov. Nevyžaduje sa žiadna dodatočná inštalácia softvéru.

Learn more

Conholdate.Unlocker

Sprístupnite svoj dokument bez hesla niekoľkými kliknutiami odstránením ochrany heslom. Podporujeme všetky hlavné formáty dokumentov.

Learn more

Zvoľ jazyk