en
  1. Products
  2. Translation App

ONLINE DOKUMENTÖVERSÄTTARE

Gratis onlinedokumentöversättare — Översätt PDF, Word, Excel och PowerPoint

Översätt Word-dokument, Excel-arbetsböcker och PowerPoint-presentationer med gratis onlineöversättningsapp. Översätt dokument till och från 28 populära språk och 60 språkpar

Webbläsare som stöds

Funktioner

Formatstöd
Stöder 28 språk och 60 språkpar.
PowerPoint-stöd
Översättning av sidhuvuden och sidfötter, textramar, diagram och bilder i PowerPoint-presentationer.
Ordstöd
Översättning av tabeller, sidhuvuden och sidfötter, fotnoter och slutnoter, bildtexter.
Excel-stöd
Översättning av celler som innehåller text, diagram, tabeller och pivottabeller i Excel-arbetsböcker.

Kom igång med onlinedokumentöversättare

Gratis dokumentöversättare online och mycket mer!
Kom igång GRATIS
1.Välj Inmatningsformat.
2.Klicka på knappen Öppna översättningsappen.
3.Ladda upp dokument.
4.Välj käll- och målspråk och klicka sedan på knappen Översätt.
5.Vänta tills dokumentet är översatt.
6.Ladda ner eller dela resultatet av dokumentet.
HUR MAN ÖVERSÄTAR DOKUMENT

Fler appar

DRIFT AV
GroupDocs.Translation Cloud API
Översätt text och affärsdokument skapade i Microsoft Word, Excel och PowerPoint, PDF och Markdown filformat till andra språk på populära plattformar.
Utforska GroupDocs.Translation Cloud API

© 2022 Aspose. All Rights Reserved