en
  1. Products
  2. Search App

TÌM KIẾM TOÀN VĂN BẢN TÀI LIỆU

Tìm kiếm toàn văn và quản lý tài liệu trực tuyến

Được cung cấp bởi conholdate.comconholdate.cloud
Full-text search documents online
Tìm kiếm tài liệu công cộng và riêng tư theo từ khóa hoặc theo tên tệp. Tìm kiếm của chúng tôi dựa trên API công cụ tìm kiếm mạnh mẽ và không ngừng phát triển, cung cấp kết quả xuất sắc và có độ chính xác cao. Xin lưu ý rằng các tài liệu công khai và riêng tư được lập chỉ mục riêng biệt, vì vậy dữ liệu của bạn được an toàn.

Đặc trưng

Tìm kiếm toàn văn bản
Tìm kiếm theo nội dung tài liệu với sự trợ giúp của tính năng trực tuyến tìm kiếm toàn văn của chúng tôi.
Tìm kiếm trong các tệp đã xuất bản
Tìm kiếm bộ sưu tập tài liệu công khai của chúng tôi để có các bài báo, tài liệu hữu ích, v.v.

BẮT ĐẦU VỚI TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

Tìm kiếm văn bản trong tài liệu trực tuyến!
Bắt đầu MIỄN PHÍ
2.Nhập từ khóa tìm kiếm vào Đầu vào tìm kiếm .
3.Nhấp vào để bắt đầu tìm kiếm giữa các tài liệu công khai.
4.Các tài liệu mà từ khóa tìm kiếm được tìm thấy sẽ được liệt kê.
CÁCH TÌM KIẾM TÀI LIỆU

Để có thể sử dụng dịch vụ tìm kiếm, bạn cần đăng ký tại Conholdate.App và tải lên một số tài liệu. Hơn nữa, bạn sẽ có thể tìm kiếm thông qua các tài liệu đã tải lên của mình. Ngoài ra, bạn có thể điều hướng đến thư viện tài liệu công cộng Conholdate và tìm kiếm qua tài liệu đã xuất bản.

Có, bằng cách sử dụng các tùy chọn tìm kiếm nâng cao, bạn có thể định cấu hình các thông số tìm kiếm.

Thêm nhiều ứng dụng

ĐƯỢC CẤP ĐIỆN BỞI
GroupDocs.Search for .NET
Thực hiện tìm kiếm và lập chỉ mục văn bản trên Microsoft Office, OpenOffice, PDF và nhiều định dạng tệp tài liệu khác.
Khám phá API GroupDocs.Search
NHIỀU MẪU CÓ SN HƠN
Pdf
eBook
Email
Excel
Microsoft Project
PowerPoint
Word
Other
BMP
Bitmap File Format
CDR
CorelDRAW Image File
CGM
Computer Graphics Metafile
CS
C# Source Code File
CSV
Comma Separated Values File
DCM
Medical image files
DGN
AutoCAD Drawing File
DIB
Device Independent Bitmap
DICOM
Digital Imaging and Communications in Medicine
DIF
Data Interchange Format
DJVU
DjVu Image
DNG
Digital Negative Image File
DOC
Microsoft Word Document File
DOCM
Microsoft Word Document File
DOCX
Microsoft Word Open Document XML Document File
DOT
Microsoft Word Document File
DOTM
Microsoft Word Document File
DOTX
Word Open XML Document Template
DWF
Design Web Format File
DWG
AutoCAD Drawing File
DXF
AutoCAD Drawing File
EMF
Enhanced Metafile Format
EML
E-Mail Message File
EMLX
E-Mail Message File
EPS
Encapsulated PostScript File
EPUB
Electronic Publication
FODS
OpenDocument Flat XML Spreadsheet
GIF
Graphical Interchange Format File
HTM
Hypertext Markup Language File
ICO
Icon File
IFC
Industry Foundation Classes File
J2C
JPEG 2000 Code Stream
J2K
JPEG 2000 Image
JP2
Joint Photographic Experts Group
JPC
JPEG 2000 Code Stream File
JPEG
Joint Photographic Experts Group
JPF
JPEG 2000 Image
JPG
Joint Photographic Experts Group
JPM
Compressed PDF File
JPX
JPEG 2000 Image File
MOBI
Mobipocket eBook
MPP
Microsoft Project File
MPT
Microsoft Project Template File
MSG
Microsoft Outlook Email Format
ODG
OpenDocument Graphic File
ODP
OpenDocument Presentation File Format
ODS
OpenDocument Spreadsheet
ODT
Open Document Text File Format
ONE
OneNote Document
OST
Outlook Offline Data File
OTP
OpenDocument Presentation Template
OTS
OpenDocument Spreadsheet Template
OTT
Open Document Text Template
PCL
Printer Command Language Document
PDF
Portable Document Format
PNG
Portable Network Graphic
POT
Microsoft PowerPoint Template
POTM
Microsoft PowerPoint Template
POTX
Microsoft PowerPoint Template Presentation
PPS
Microsoft PowerPoint Slide Show
PPSM
PowerPoint Open XML Macro-Enabled Slide Show
PPSX
PowerPoint Open XML Slide Show
PPT
PowerPoint Presentation
PPTM
PowerPoint Open XML Macro-Enabled
PPTX
PowerPoint Presentation
PS
PostScript File
PSD
Adobe Photoshop Document
PST
Outlook Personal Information Store File
RTF
Rich Text File Format
STL
Stereolithography File
SVG
Scalable Vector Graphics File
SXC
StarOffice Calc Spreadsheet
TEX
LaTeX Source Document
TIF
Tagged Image File
TIFF
Tagged Image File
TSV
Tab Separated Values File
TXT
Plain Text File Format
VB
Visual Basic Project Item File
VCARD
Virtual Contact File
VCF
vCard File
VDW
Visio Graphics Service
VDX
Microsoft Visio
VSD
Microsoft Visio
VSDM
Visio Macro-Enabled Drawing
VSDX
Visio Drawing
VSS
Microsoft Visio Stencil
VSSM
Visio Macro-Enabled Stencil File
VSSX
Visio Stencil File
VST
Microsoft Visio
VSTM
Visio Macro-Enabled Drawing Template
VSTX
Visio Drawing Template
VSX
Microsoft Visio
VTX
Microsoft Visio
WEBP
WebP Image
WMF
Microsoft Windows Metafile
WPD
WordPerfect Document
XLAM
Excel Open XML Macro-Enabled Add-In
XLS
Microsoft Excel Binary File Format
XLSB
Excel Binary Spreadsheet
XLSM
Microsoft Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
XLSX
Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
XLT
Microsoft Excel Binary File Format
XLTM
Microsoft Excel Binary File Format
XLTX
Excel Open XML Spreadsheet Template
XML
Extended Markup Language
XPS
Page Layout File Format
ZIP
Compression File Format

Pdf
eBook
Email
Excel
Microsoft Project
PowerPoint
Word
Other
BMP
Bitmap File Format
CDR
CorelDRAW Image File
CGM
Computer Graphics Metafile
CS
C# Source Code File
CSV
Comma Separated Values File
DCM
Medical image files
DGN
AutoCAD Drawing File
DIB
Device Independent Bitmap
DICOM
Digital Imaging and Communications in Medicine
DIF
Data Interchange Format
DJVU
DjVu Image
DNG
Digital Negative Image File
DOC
Microsoft Word Document File
DOCM
Microsoft Word Document File
DOCX
Microsoft Word Open Document XML Document File
DOT
Microsoft Word Document File
DOTM
Microsoft Word Document File
DOTX
Word Open XML Document Template
DWF
Design Web Format File
DWG
AutoCAD Drawing File
DXF
AutoCAD Drawing File
EMF
Enhanced Metafile Format
EML
E-Mail Message File
EMLX
E-Mail Message File
EPS
Encapsulated PostScript File
EPUB
Electronic Publication
FODS
OpenDocument Flat XML Spreadsheet
GIF
Graphical Interchange Format File
HTM
Hypertext Markup Language File
ICO
Icon File
IFC
Industry Foundation Classes File
J2C
JPEG 2000 Code Stream
J2K
JPEG 2000 Image
JP2
Joint Photographic Experts Group
JPC
JPEG 2000 Code Stream File
JPEG
Joint Photographic Experts Group
JPF
JPEG 2000 Image
JPG
Joint Photographic Experts Group
JPM
Compressed PDF File
JPX
JPEG 2000 Image File
MOBI
Mobipocket eBook
MPP
Microsoft Project File
MPT
Microsoft Project Template File
MSG
Microsoft Outlook Email Format
ODG
OpenDocument Graphic File
ODP
OpenDocument Presentation File Format
ODS
OpenDocument Spreadsheet
ODT
Open Document Text File Format
ONE
OneNote Document
OST
Outlook Offline Data File
OTP
OpenDocument Presentation Template
OTS
OpenDocument Spreadsheet Template
OTT
Open Document Text Template
PCL
Printer Command Language Document
PDF
Portable Document Format
PNG
Portable Network Graphic
POT
Microsoft PowerPoint Template
POTM
Microsoft PowerPoint Template
POTX
Microsoft PowerPoint Template Presentation
PPS
Microsoft PowerPoint Slide Show
PPSM
PowerPoint Open XML Macro-Enabled Slide Show
PPSX
PowerPoint Open XML Slide Show
PPT
PowerPoint Presentation
PPTM
PowerPoint Open XML Macro-Enabled
PPTX
PowerPoint Presentation
PS
PostScript File
PSD
Adobe Photoshop Document
PST
Outlook Personal Information Store File
RTF
Rich Text File Format
STL
Stereolithography File
SVG
Scalable Vector Graphics File
SXC
StarOffice Calc Spreadsheet
TEX
LaTeX Source Document
TIF
Tagged Image File
TIFF
Tagged Image File
TSV
Tab Separated Values File
TXT
Plain Text File Format
VB
Visual Basic Project Item File
VCARD
Virtual Contact File
VCF
vCard File
VDW
Visio Graphics Service
VDX
Microsoft Visio
VSD
Microsoft Visio
VSDM
Visio Macro-Enabled Drawing
VSDX
Visio Drawing
VSS
Microsoft Visio Stencil
VSSM
Visio Macro-Enabled Stencil File
VSSX
Visio Stencil File
VST
Microsoft Visio
VSTM
Visio Macro-Enabled Drawing Template
VSTX
Visio Drawing Template
VSX
Microsoft Visio
VTX
Microsoft Visio
WEBP
WebP Image
WMF
Microsoft Windows Metafile
WPD
WordPerfect Document
XLAM
Excel Open XML Macro-Enabled Add-In
XLS
Microsoft Excel Binary File Format
XLSB
Excel Binary Spreadsheet
XLSM
Microsoft Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
XLSX
Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
XLT
Microsoft Excel Binary File Format
XLTM
Microsoft Excel Binary File Format
XLTX
Excel Open XML Spreadsheet Template
XML
Extended Markup Language
XPS
Page Layout File Format
ZIP
Compression File Format

© 2022 Aspose. All Rights Reserved