Bộ chia tài liệu trực tuyến

Tách tài liệu Word, Excel và PowerPoint trực tuyến

Upload

Nhấp hoặc thả tệp của bạn vào đây

Bằng cách nhấp vào nút tải lên hoặc tải tài liệu lên, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ

Loading...
Chế biến .. Xin vui lòng chờ đợi...
Để chọn hoặc bỏ chọn trang, chỉ cần nhấp vào nó
Chia tài liệu thành một hoặc nhiều tài liệu
Duy nhất
Toggle on Toggle off
Nhiều
Tách ra
Sao chép đường dẫn
copy link
Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, vui lòng đánh giá ứng dụng này.
Cảm ơn đã đánh giá ứng dụng của chúng tôi!

conholdate splitter no code apps